Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz.994, 1000, 1349 i 1432), zwołuję pięćdziesiątą piątą w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2018 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie LV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
  2. Stwierdzenie quorum
  3. Przyjęcie porządku obrad LV sesji Rady Miejskiej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok:
  5. Zakończenie obrad LV sesji Rady Miejskiej.