Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

 1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ZAPRASZAMY

23 czerwca 2019r

VI OGÓLNOPOWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg zasad CTIF ( Międzynarodowego Komitetu Technicznego Prewencji i Zwalczania Pożarów).

 

HARMONOGRAM :

12:30 - zbiórka uczestników

13:00 - rozpoczęcie zawodów

13: 15 - 16:15 - starty MDP w konkurencjach : rozwinięcie bojowe oraz biegi sztafetowe

16:30 - zakończenie zawodów

 

 

 23 czerwca 2019

godz. 12:30 Stadion Piłkarski ul. Sportowa 9

 fire department 1673528 960 720

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ), zwołuję dziesiątą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie X sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Odśpiewanie hymnu państwowego.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie porządku obrad X sesji Rady Miejskiej.
 5. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Przedstawienie raportu o stanie gminy.
 9. Debata nad raportem.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wotum zaufania.
 11. Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy za rok 2018.
  1) zapoznanie się z opinią RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy;
  2) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą wystosowanym do RIO w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;
  3)zapoznanie się z opinią o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za rok 2018;
  4)dyskusja nad sprawozdaniem.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2018 rok;
  2) absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2018 rok;
  3) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok;
  4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2019-2043
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie obrad X sesji Rady Miejskiej.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 24 czerwca 2019 roku o godz. 830w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich komisji.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Trwa nabór na wolne stanowisko Dyrektora Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą.

Więcej informacji na stronie BIP urzędu ---> TUTAJ

Podkategorie