Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Urząd Marszałkowski przypomina o konkursie na najlepszą pracę przedstawiającą projekty zrealizowane w Kujawsko- Pomorskiem ze wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego. Autorzy najlepszych fotografii otrzymają nagrody finansowe. W puli jest 20 tysięcy złotych. Czas przesyłania zgłoszeń mija 15 września 2020.

Regulamin:pobierz

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza konkurs "Woda na młyn polskiego rolnictwa-tradycja i perspektywy", którego celem jest sporządzenie dokumentacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego związanego z gospodarowaniem zasobami wodnymi na obszarach wiejskich.

Regulamin Konkursu: pobierz

Formularz zgłoszeniowy: pobierz

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ostatni dzwonek na złożenie wniosku o dodatek solidarnościowy

zus grafika

 

Tylko do końca sierpnia osoby, które straciły pracę z powodu koronawirusa mogą ubiegać się o 1400zł dodatku solidarnościowego. W województwie kujawsko-pomorskim dodatek solidarnościowy otrzymało dotychczas ponad 10,5 tys. osób na kwotę niemal 14 mln zł. W całym kraju wartość wypłaconego dodatku solidarnościowego sięgnęła prawie 253 mln zł.

Dodatek solidarnościowy można było uzyskać za czerwiec, lipiec i sierpień, jednak nie wcześniej niż za miesiąc, w którym został złożony wniosek. Jeśli ktoś do tej pory nie złożył jeszcze wniosku, a zamierza ubiegać się o to świadczenie, to zostało niewiele czasu. Wniosek o dodatek solidarnościowy można złożyć tylko do końca sierpnia. Trzeba to zrobić elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS – tłumaczy Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

O świadczenie mogą się ubiegać osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony uległa rozwiązaniu. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres, co najmniej 60 dni w 2020 roku, a także braku innego tytułu do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnego w ZUS czy KRUS. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy jest się zarejestrowanym w urzędzie pracy, jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium bądź zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członek rodziny.

W ramach dodatku solidarnościowego mieszkańcy naszego regionu otrzymali niemal 14 mln zł. Oddział ZUS
w Bydgoszczy wypłacił dotychczas ponad 7 mln zł, natomiast oddział w Toruniu ok. 6,9 mln zł.

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Odwołanie komunikatu ostrzegawczego