Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

  1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ZUS zwróci nadpłacone składki za marzec

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 29 kwietnia 2020 roku o godzinie 8 00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.  Tematem posiedzenia będzie:

Opiniowanie wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za rok 2019 i uchwalenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ), zwołuję dziewiętnastą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2020 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

  1. Otwarcie XIX sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad XIX sesji Rady Miejskiej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2020 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  5. Zakończenie obrad XIX sesji Rady Miejskiej.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 28 kwietnia 2020 roku o godzinie 8 00 sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1  odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji . Tematem posiedzenia będzie:

  1. Analiza petycji z dnia 6 kwietnia 2020 roku w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
  2. Analiza wniosku o zwolnienie od podatku od nieruchomości w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powody COVID- 19.

 

Podkategorie