Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

 1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przypominamy Przedsiębiorcom posiadającym ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 maja 2020 r. upływa termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z wymienionych zezwoleń w 2020 roku.

Niedopełnienie przez Przedsiębiorcę powyższego obowiązku spowoduje wygaśnięcie zezwolenia z upływem 30 dni od dnia upływu terminu jego dokonania, jeżeli Przedsiębiorca w terminie 30 dni od tego dnia nie wniesie raty opłaty powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z wymienionej przyczyny, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub wnieść na rachunek nr 97 9550 0003 2006 0040 0477 0003 KDBS O/Dobrzyń nad Wisłą.

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W związku z dużym zainteresowaniem służbą wojskową wśród mieszkańców naszego regionu poniżej przedstawiamy Państwu informację o możliwości odbywania służby przygotowawczej, terytorialnej służby wojskowej i służby kandydackiej. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Wojskowa Komend Uzupełnień we Włocławku tel. 261-441-040; www.wkuwloclawek.wp.mil.pl ; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Plakat promujący:pobierz

Plakat promujący 2:pobierz

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ), zwołuję dwudziestą z VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 27 maja 2020 roku o godzinie 10 00  w sali konferencyjnej Urzędu  Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

 1. Otwarcie XX sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad XX sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.
 5. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej okresie międzysesyjnym.
 8. Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście i gminie.
 9. Informacja z realizacji strategii rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2020 za rok 2019.
 10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.
 11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 rok w Gminie Dobrzyń nad Wisłą.
 12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2019 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w Gminie Dobrzyń nad Wisłą.
 13. Sprawozdanie z realizacji uchwały IV/29/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 14. Sprawozdanie z wydatków środków budżetowych i ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019.
 15. Ocena zasobów pomocy społecznej i rekomendacje powstałe na bazie danych z tych zasobów.
 16. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok;
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2020-2038;
  3) wydzierżawienia na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 62 położonej w Michałkowie, gm. Dobrzyń nad Wisłą;
  4) zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;
  5) określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą dla gminnych spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zakończenie obrad XX sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Odpoczywajmy na wsi!

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Polska wieś to skarb, który jest tuż obok, niemal na wyciągniecie ręki. Wypoczynek na wsi to czyste powietrze, piękny krajobraz i smaczne jedzenie. To czas spędzony blisko natury.

Pandemia zmieniła nasze życie. Nie wiemy, jak długo będzie trwało zagrożenie. Jednak stopniowo uczymy się żyć w nowych realiach. Znoszone są najsurowsze restrykcje. Przestrzeganie wszystkich zaleceń sanitarnych, pozwala ograniczać ilość zarażeń. Najwyższym wyzwaniem jest teraz zwykła ludzka solidarność.

Przed nami okres wakacyjny. Będzie on zdecydowanie odmienny – ograniczenia dochodów dotykają wszystkich. Rząd planuje przyznanie bonów w wysokości 1000 zł z przeznaczeniem na letni wypoczynek.

Zachęcam wszystkich do skorzystania z oferty gospodarstw agroturystycznych. Dają one możliwość wypoczynku całym rodzinom, bez ścisku, tłoku – od Bałtyku po Tatry i od Odry po Bug. To nie tylko kontakt z naturą, ale też z tradycją i kulturą, w tym z naszym dziedzictwem kulinarnym. W takich miejscach zjemy nasze ulubione potrawy, skosztujemy naturalnych produktów, pochodzących z okolicznych gospodarstw.

Wybór oferty agroturystycznej to właśnie przejaw solidarności. To wykorzystanie rządowego wsparcia z korzyścią dla nas, a jednocześnie dla rolników. To budowa nowych więzi społecznych i zrozumienia wzajemnych zależności. To wreszcie przejaw współczesnego patriotyzmu, patriotyzmu konsumenckiego. Od każdego z nas zależy czy kryzys, spowodowany pandemią, będzie miał mniej lub bardziej odczuwalne skutki.

Znane powiedzenie mówi: cudze chwalicie, swego nie znacie. Może teraz właśnie jest czas by poznać to co nasze? Zapraszam do gościnnych gospodarstw agroturystycznych na dobry wypoczynek, na rozkoszowanie się specjałami polskiej kuchni. Zachęcam do odkrywania uroków polskiej wsi.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/odpoczywajmy-na-wsi.

 

Przekazano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Podkategorie