Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dobie pandemii wiele firm ma problemy z płynnością finansową.  Część firm skorzystała ze zwolnienia z opłacania składek, świadczenia postojowego czy dodatkowego świadczenia postojowego. Przedsiębiorcy mają jeszcze do dyspozycji inne formy wsparcia jak odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty – bez opłaty prolongacyjnej, a także odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę.

Jedną z form wsparcia dostępnych dla przedsiębiorców, którzy w związku z koronawirusem mają trudności z terminowym opłaceniem składek w ZUS jest odroczenie terminu płatności lub rozłożenie ich na raty - bez opłaty prolongacyjnej. Ulga dotyczy składek od stycznia 2020r. Nie ma przy tym znaczenia wielkość firmy czy od kiedy prowadzona jest działalność. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dzięki uldze przedsiębiorca będzie mógł opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Ważne jest, kiedy przedsiębiorca złoży wniosek o taką ulgę. Jeżeli złoży go przed terminem płatności, to ZUS
nie naliczy żadnych odsetek za zwłokę. Jeśli wniosek złoży po terminie płatności składek - konieczne będzie naliczenie odsetek za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Jeśli przedsiębiorca ma zadłużenie z lat ubiegłych, może złożyć wniosek o rozłożenie tych należności na raty, ale już na ogólnych zasadach, gdzie będzie naliczona opłata prolongacyjna (dla składek, które dotyczą 2020 roku – już nie). – wyjaśnia rzeczniczka.

Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę

ZUS na wniosek płatnika składek może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę należności za okres od stycznia 2020 r. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla płatników składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19. Nie ma przy tym znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sytuacji, gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności, co spowodowało konieczność naliczenia odsetek za zwłokę. – informuje Krystyna Michałek.

 Doradca w ZUS pomoże

Klienci, którzy mają problemy z terminowym opłacaniem składek mogą liczyć na wsparcie naszych doradców do spraw ulg i umorzeń dostępnych w każdej placówce ZUS. Na podstawie informacji przedstawionych przez klienta, doradca przedstawi najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań, dostosowane do indywidualnej sytuacji klienta oraz jego możliwości finansowych. –wyjaśnia rzeczniczka.

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Prezes GUS ogłosił Konkurs na najbardziej cyfrową gminę – gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu.

W konkursie nagrodzonych będzie  5 najlepszych gmin w każdym województwie.

Pobierz: Regulamin

Plakat2 zaktualizowany

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Do końca powszechnego spisu rolnego pozostało zaledwie 21 dni. Aby pomóc rolnikom, którzy jeszcze się nie spisali, GUS organizuje spotkanie informacyjne z użyciem platformy MS TEAMS. Spotkanie odbędzie się 12 listopada o godz. 10.00. Potrwa 60 minut, a żeby dołączyć do spotkania wystarczy kliknąć w link: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MzVlN2IwNzktZDQzOS00NzYwLTgwYzktODgyMWVlMTkzN2Qx%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252227548bda-f5ce-43c6-b0aa-7bd69e36e84a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252249c6a3a1-9728-4984-8346-2d41e955801f%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=2ec1a92b-c763-40bf-8239-9bd89c3749dc&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Na spotkaniu będzie okazja do zadania pytań - odnośnie samego badania, jego przebiegu, rozwiązać wątpliwości związane z formularzem a także te dotyczące bezpieczeństwa danych przekazywanych w spisie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

kasa

 

Informujemy o zmianie czasu pracy okienka kasowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą w okresie od 10 listopada 2020 do 13 listopada 2020 roku.

Kasa będzie czynna w następujących godzinach:

Poniedziałek 8:00 - 12:30

Wtorek 8:00 - 12:30, 14:30 - 16:00

Środa 8:00 - 12:30

Czwartek 8:00 - 12:30

Piątek 8:00 - 12:00