Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Ostatnie miesiące w mieście i gminie Dobrzyń nad Wisłą to czas wzmożonych inwestycji, remontów i prac budowlanych. W ramach projektu pod nazwą „ Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą realizowane są równolegle dwa zadania -  budowa oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody - największe i zarazem najważniejsze inwestycje ostatnich lat.

Prace na obu obiektach są już na wysokim etapie zaawansowania. W ramach oczyszczalnie ścieków powstaje: budynek techniczny oczyszczalni, zadaszony plac z kontenerami, reaktor biologiczny, osadniki oraz punkt zlewowy. Na koniec wybudowana zostanie także droga dojazdowa, place oraz infrastruktura zewnętrzna (ogrodzenie).

Z kolei Stacja Uzdatniania Wody, która powstaje na placu za strażnicą OSP w Dobrzyniu nad Wisłą składać się będzie docelowo z nowego budynku głównego stacji i nowego odstajnika wód popłucznych. Na chwilę obecną wybudowano już fundamenty referencyjne i zamontowano  zbiorniki.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

RACHMISTRZ OBOWIĄZEK ODPOWIEDZI

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kasa informuje, że na platformie ePUAP są udostępnione adresy do 118 placówek terenowych, za pomocą których można bezpośrednio przesyłać korespondencję do PT. Dodatkowo funkcjonuje 17 skrzynek: Centrala i 16 oddziałów regionalnych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej prowadzi obecnie badanie (w formie ankiety), którego celem jest monitorowanie wpływu pandemii koronawirusa (COVID-19) na podmioty w unijnym łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych. Dzięki temu badaniu  będzie można lepiej zrozumieć odporność podmiotów w łańcuchu rolno-spożywczym, ich ograniczenia oraz sposoby dostosowania się do zaistniałej sytuacji, co umożliwi przygotowanie odpowiednich danych na potrzeby kształtowania polityki Unii Europejskiej.

Do udziału w ankiecie zaproszone są osoby prowadzące przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne w sektorze produkcji podstawowej, dystrybucji, przetwarzania, sprzedaży hurtowej lub detalicznej łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych.

Ankietę wypełnia się przez Internet. Jest ona dostępna na stronie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna. Termin wypełnienia kwestionariusza upływa 30 listopada 2020 r.

Język polski można wybrać klikając zakładkę language w prawym górnym rogu otworzonej po kliknięciu na link strony.

Zachęcamy do udziału w badaniu.