Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień
powinni pamiętać, aby przekazać do ZUS dokumenty rozliczeniowe za te miesiące najpóźniej do końca października. Spóźnienie w tym przypadku uniemożliwi skorzystanie ze zwolnienia.

 W ramach tarczy antykryzysowej 5.0 przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Prawo do tej formy pomocy przysługuje płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw.

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek należy pamiętać o przekazaniu do ZUS dokumentów rozliczeniowych za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października (chyba, że ktoś jest zwolniony z ich składania). Spóźnienie w tym przypadku będzie oznaczało brak możliwości skorzystania ze zwolnienia. Jasno to precyzują przepisy. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Warunkiem otrzymania zwolnienia jest m.in. prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 r., spadek przychodów z działalności, co najmniej o 75% w porównaniu do sytuacji sprzed roku (porównujemy pierwszy miesiąc z wniosku o zwolnienie z analogicznym miesiącem 2019 r.). Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego, czy zostały opłacone składki za miesiące wskazane we wniosku.- dodaje rzeczniczka

 Wnioski o zwolnienie można składać do końca listopada. Można to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Nie tylko zwolnienie z opłacania składek

Przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą nie tylko wnioskować o zwolnienie
z opłacania składek. Mogą również wystąpić do ZUS z wnioskiem o świadczenie postojowe czy dodatkowe świadczenie postojowe. Informacje na temat wsparcia realizowanego przez ZUS w ramach tarczy antykryzysowej są dostępne na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W ramach tarczy antykryzysowej 5.0. do placówek ZUS w województwie kujawsko-pomorskim wpłynęły pierwsze wnioski o zwolnienie z opłacania składek, świadczenie postojowe i dodatkowe świadczenie postojowe. O umorzenie składki za lipiec wnioskowało 163 przedsiębiorców z naszego regionu, za sierpień – 168 i za wrzesień -176. Kwota umorzonych składek za te miesiące przekroczyła 631 tys., w całym kraju ponad 23,6 mln zł. Z kolei wniosek o świadczenie postojowe złożyło 19 przedsiębiorców z naszego województwa,
a o dodatkowe świadczenie postojowe 100. Kwota już wypłaconych świadczeń postojowych na podstawie Tarczy 5.0 w województwie kujawsko-pomorskim to 118,5 tys. zł., w kraju ponad 3,3 mln zł. – informuje Krystyna Michałek.

 

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W związku z ogłoszonym  przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego naborem wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, Gmina Dobrzyń nad Wisłą zamierza aplikować o dofinansowanie dla zadania „Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę boiska i siłowni zewnętrznej” wybranego przez mieszkańców miejscowości Chalin, podczas plebiscytu przeprowadzonego w trakcie zebrania wiejskiego w dniu 25 września 2020 r.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dla osób objętych powszechnym spisem rolnym, które nie mają możliwości technicznych( brak komputera, lub dostępu do internetu) aby dokonać samospisu internetowo, w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą przygotowano specjalne stanowisko komputerowe. W wyznaczonym miejscu ( korytarz na parterze) oznaczonym napisem: „ Tu możesz się spisać” ustawiono komputer, przy którym można dokonać samospisu. W razie problemów podczas wypełniania formularza, na wniosek użytkownika gospodarstwa rolnego, zapewniona jest także niezbędna pomoc w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji do spisu.

Formularz spisowy:https://spisrolny.gov.pl/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), zwołuję dwudziestą piątą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 28 października 2020 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

  1. Otwarcie XXV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad XXV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok;
    2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2020-2038.
  5. Zakończenie obrad XXV sesji Rady Miejskiej.

 

W związku ze stanem epidemii COVID -19 Przewodniczący Rady Miejskiej zwraca uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas sesji ( maseczka ochronna na twarzy, dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną płynem, który znajduje się na holu Urzędu ewentualnie założenie rękawic ochronnych,  zachowanie bezpiecznej odległości miedzy sobą )