Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 20 października o godz.10 odbędzie się spotkanie informacyjne dla rolników, którzy mają obowiązek wzięcia udziału w spisie rolnym, z pracownikami GUS z użyciem platformy MS TEAMS. Na spotkaniu będzie okazja do zadania pytań – odnośnie samego badania, jego przebiegu, rozwiać wątpliwości związane z formularzem a także te dotyczące bezpieczeństwa danych przekazywanych w spisie.
Spotkanie zostało objęte patronatem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Odział Terenowy w Bydgoszczy.
Żeby dołączyć do spotkania wystarczy kliknąć w link:

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fteams.microsoft.com%2fl%2fmeetup%2djoin%2f19%253ameeting%5fYWYxZDI3OGYtZjQ2Yy00YTZlLWFlNWQtODFjNmVhNGJhNDNi%2540thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%252227548bda%2df5ce%2d43c6%2db0aa%2d7bd69e36e84a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252249c6a3a1%2d9728%2d4984%2d8346%2d2d41e955801f%2522%257d&umid=1E224623-B1B4-7D05-845D-128F04C80B19&auth=a72eda700c22cf55ef97c67caa753e88907e35cb-83230b26c47515c22abfa205d31b44ec03e71b30

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 13 października 2020 r. Pani Agnieszka Kołodziejska, która jest nauczycielką w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie, otrzymała nagrodę od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w konkursie „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”. Nagroda przyznawana jest nauczycielom z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, „którzy wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny, intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej stosują innowacyjne rozwiązania edukacyjne i przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji oraz promocji województwa kujawsko-pomorskiego”.

Pani Agnieszce serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych zawodowych sukcesów i jeszcze większej motywacji w pracy z uczniami.

fot.Mikołaj Kuras dla UMWKP

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W miesiącu wrześniu ruszyły prace związane z utwardzaniem placów kostką brukową wokół remiz OSP w Główczynie i Chalinie oraz generalny remont świetlicy w  miejscowości Kamienica.Prace budowlane na placu wokół remizy OSP w Główczynie, polegające na uporządkowaniu terenu i ułożeniu kostki brukowej zostały już zakończone. Również teren wokół remizy OSP w Chalinie już niedługo zmieni całkowicie swój wygląd. Tu także dobiega końca układnie kostki brukowej.

Gruntowny remont  przechodzi z kolei  świetlica w Kamienicy. Udało się już zakończyć prace na zewnątrz budynku, polegające na dociepleniu obiektu wraz z wykonaniem elewacji oraz osadzeniu nowych drzwi wejściowych. Obecnie prowadzone są roboty budowlane wewnątrz obiektu, a dokładnie prace przy przebudowie pomieszczenia z adaptacją części na WC i wydzieloną kotłownię. Przewidziany jest również montaż płyt na suficie sali głównej.

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

KOMUNIKAT

Gmina Dobrzyń nad Wisłą w związku z panującą pandemią koronawirusa oraz w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników tutejszego urzędu zawiesza bezpośrednie odczyty wskazań wodomierzy w Gminie Dobrzyń nad Wisłą.

Mieszkańcy naszej gminy mogą podawać wskazania wodomierzy telefonicznie pod nr tel. 54 253 05 47. W szczególności prosimy
o podanie w/w odczytów mieszkańców następujących miejscowości , którzy nie mieli odczytu w ostatnim czasie. Są to : Kamienica, Lenie Wielkie, Michałkowo, Ruszkowo, Chalin, Kol.Chalin, Chudzewo, Mokówko, Łagiewniki,Mokowo, Kochoń i Dobrzyń nad Wisłą.