Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

  1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Główny inspektorat weterynarii przypomina posiadaczom zwierząt gospodarskich(bydła,owiec,kóz i świń) o obowiązkowym dokonaniu spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada- co najmniej raz na dwanaście miesięcy nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.

Więcej szczegółów pod adresem: https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Spis-Zwierzat-2017/idn:652

 

 

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

A P E L

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

           Z uwagi na zbliżającą się zimę , zwracam się do wszystkich Mieszkańców Gminy Dobrzyń nad Wisłą, z apelem o informowanie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą tel. 54-253-05-40 - pracownicy socjalni , o wszystkich osobach na terenie gminy , które w tym czasie potrzebują szczególnej uwagi i troski.

Dostarczenie pomocy odbywać się musi w sposób szybki, aby nie dopuścić do wystąpienia przypadków śmierci w wyniku wyziębienia czy zamarznięcia.

Dlatego proszę o zwrócenie uwagi na wszystkie osoby bezdomne, starsze, samotne, rodziny wielodzietne , którym należałoby zabezpieczyć odzież, opał, żywność.

                                                     Z poważaniem

                              Jacek Waśko

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 października 2017r. :

  • Nr XLIV/217/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą,

  • Nr XLIV/218/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą oraz wsi Dyblin,

    informujemy, że od dnia 1 grudnia 2017 r. Gmina Dobrzyń nad Wisłą wprowadza następujące stawki opłat:

1. Cena za dostarczenie 1 m3 wody

2,30 zł + 8% VAT = 2,48

2. Cena za odprowadzenie 1 m3 ścieków

5,00 zł + 8 % VAT =5,40 zł