Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

 1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przewodniczący Rady Miejskiej na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875, 2232), zwołuje czterdziestą ósmą w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 5 marca 2018 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

 2. Złożenie ślubowania przez radnego, który uzyskał mandat w czasie trwania kadencji.

 3. Stwierdzenie guorum.

 4. Przyjęcie porządku obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

 5. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

 6. Odpowiedzi na wnioski złożone na XLVII Sesji Rady Miejskiej.

 7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 8. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.

 9. Sprawozdanie z realizacji za rok 2017 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobrzyń nad Wisłą.

 10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Wspierania Rodziny w 2017 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w Gminie Dobrzyń nad Wisłą.

 11. Podjęcie uchwały w sprawach:

 1. zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok,

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2018-2030,

 3. dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za pomocą innego instrumentu płatniczego,

 4. wydzierżawienia na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 779/1 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą,

 5. Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2022.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Wolne wnioski i informacje.

 3. Zakończenie obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Poniżej do pobrania regulamin konkursu plastycznego.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 23 lutego 2018 roku o godz. 1000 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.

Tematem posiedzenia będzie :

 1. Analiza stopnia realizacji uchwały Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą w sprawie utrzymania czystości w mieście i gminie.
 2. Sprawy bieżące.