Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

  1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przewodniczący Rady Miejskiej na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 roku, poz. 730 i 935), zwołuję czterdziestą trzecią w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 29 września 2017 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach działającego w naszym województwie Zespołu Doradczego ds. Wsi i Rolnictwa powołał w bieżącym roku Grupę Roboczą ds. Retencji i Spółek Wodnych. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych w niniejszym zakresie do dnia 15 października br.

Wniosek o wpisanie planowanej inwestycji na listę projektów powinien zawierać:

1.Rodzaj obiektu (np. zastawka, spiętrzenie)

2.Czyją stanowi własność (np. gminy, rolnika)

3.Kto będzie inwestorem

4.Powierzchnia objęta inwestycją

5.Opis przedsięwzięcia ( budowa, remont, krótka charakterystyka inwestycji)

6.Spodziewany efekt

7. Określenie wielkości, udziału własnego inwestora w przedsięwzięciu.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 54 253 05 56/ Agnieszka Zaborowska

Pobierz szczegóły:

 

 

 

 

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Remont ulicy 1 Maja dobiega końca. Obecnie remont ulicy jest na etapie odbioru technicznego robót drogowych.