Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

  1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 26 marca Wiceburmistrz Marzena Niekraś i Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gminy Krzysztof Głowacki gościli w Kujawsko- Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, gdzie odbyło się wręczenie promes na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w województwie kujawsko-pomorskim. Uroczystego wręczenia promes przedstawicielom samorządów dokonał wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. Z puli środków, które pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, o łącznej kwocie 4 mln 696 tysięcy złotych, Dobrzyń nad Wisłą otrzymał kwotę 3 mln 200 tys. zł, na realizację zadania pn. "Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km rzeki Wisły przy jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB1". Promesę z rąk wojewody odebrała Marzena Niekraś, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz Krzysztof Głowacki Kierownik Referatu PFZiRG.To kolejna transza funduszy zewnętrznych jakie pozyskała Gmina Dobrzyń nad Wisłą na ten bardzo ważny cel. Dzięki środkom uzyskanym z MSWiA zwiększy się nie tylko bezpieczeństwo mieszkańców, ale będzie to również stanowić istotny impuls do dalszego rozwoju Gminy.

 Czytaj więcej:

http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/aktualnosci/wyremontuja-osuwiska.html

Zdjęcia nadesłane przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna