Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

 1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzynia nad Wisłą serdecznie zaprasza wszystkie dzieci od 7 roku życia do zapisów do Szkółki Żeglarskiej w klasie Optymist.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest wprowadzenie dzieci w żeglarstwo, kształtowanie charakteru i postaw związanych z umiejętnością współdziałania w grupie, zaszczepienie pasji do żeglarstwa, wzbudzenie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody, pokazanie innej formy spędzania wolnego czasu, zapewnienie wielu atrakcji, świetnej przygody i zabawy, a także pozytywnej atmosfery na łonie natury.

 

Szkka eglarska plakat 1

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przewodniczący Rady Miejskiej  na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349), zwołuję pięćdziesiątą ósmą w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 28 września 2018 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LVIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad LVIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z LV, LVI i LVII sesji Rady Miejskiej.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na wnioski złożone na LVI Sesji Rady Miejskiej.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za I półrocze 2018 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2018-2030,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów własnych przez szkoły, przedszkola i gimnazja funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku bankowym, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
 10. Interpretacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie obrad LVIII sesji Rady Miejskiej.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

2ulotka susza converted 1

2ulotka susza converted 2

 

INFORMACJA DO POBRANIA W FORMIE PDF