Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

  1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349i 1432), zwołuję pięćdziesiątą siódmą w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 14 września 2018 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie LVII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad LVII sesji Rady Miejskiej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok.
  5. Zakończenie obrad LVII sesji Rady Miejskiej.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zgłaszanie kandydatur do nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą "Statuetka Nawojki"

Po raz kolejny zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagrody ustanowionej przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Jacka Waśko pod nazwą „Statuetka Nawojki”.

Nagroda jest przyznawana za zasługi na rzecz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. „Nawojkę” z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą otrzymają osoby, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju naszej małej ojczyzny. Aktywność laureata powinna obejmować co najmniej jeden z następujących obszarów:

kultury i sztuki,

oświaty i nauki,

biznesu i przedsiębiorczości ,

sportu i turystyki

działalności społecznej.

W związku z tym prosimy o zgłaszanie kandydatur do Statuetki Nawojki, na zamieszczonym poniżej formularzu. Kandydatury mogą być zgłaszane przez osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe, do dnia 5 października.

 

DO POBRANIA :

WNIOSEK

REGULAMIN

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

cluEv3mqbK9lVnmnqqjWx4

Zapraszamy Państwa serdecznie na spotkanie informacyjno-edukacyjne Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze", które odbędzie się w dniu 11 września o godz. 16:00Dobrzyńskim Domu Kultury „Żak”.

Spotkanie to realizowane jest w ramach zadania pn. „Wsparcie zadań Ministra Środowiska w obszarze działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów, poprawy stanu środowiska i zmian klimatu”.

Jego celem jest upowszechnienie w społeczeństwie świadomości i odpowiedzialności indywidualnej każdego z mieszkańców za nieodpowiednią jakość powietrza oraz wskazanie sposobów działań wpływających na jego poprawę, a w szczególności:

- propagowanie idei czystego powietrza, jako ważnego dobra naturalnego,

- podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w kwestii głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza, konsekwencji zdrowotnych jakie powodują oraz dostępnych możliwości przeciwdziałania im,

- promowanie budowania, modernizowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych z wykorzystaniem energooszczędnych rozwiązań (termomodernizacja, wymiana pieców/kotłów).

Spotkanie odbędzie się przy udziale ekspertów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedstawicieli Ministerstwa Środowiska.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Programu na stronie Ministerstwa Środowiska, link poniżej:

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/103-mld-zl-na-poprawe-jakosci-powietrza-w-polsce/

 

List intencyjny dla Berm 1

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W związku z wydaną decyzją nr 182/18 z dnia 6.09.2018r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, dopuszcza się warunkowe spożycie wody po przegotowaniu dla mieszkańców gminy zaopatrywanych w wodę z SUW Dobrzyń nad Wisłą. W związku z powyższym zaprzestaje się wydawanie wody butelkowej.

Informacja ogólna - wersja oryginalna

PPIS - Informacja do pobrania

Decyzja PPIS nr 182/18