Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

 1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

13 Dobrzy 1

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

 2. Ślubowanie radnych

 3. Ślubowanie burmistrza

 4. Przyjęcie porządku obrad

 5. Wybór Przewodniczącego Rady

 6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora

 7. Zakończenie obrad I sesji Rady

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zaproszenie na LX Sesję Rady Miejskiej

 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994, 1000, 1349 i 1432), zwołuję sześćdziesiąta w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 16 listopada 2018 roku o godzinie 1230 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul.Szkolna 1

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LX sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

 2. Stwierdzenie quorum

 3. Przyjęcie porządku obrad LX sesji Rady Miejskiej.

 4. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miejskiej.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok.

 8. Wolne wnioski i informacje.

 9. Zakończenie obrad LX sesji Rady Miejskiej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

informacja 1

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

SKM C25818110911560 1