Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

 1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przewodniczący Rady na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875), zwołuję czterdziestą szóstą w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1

Porządek obrad

 1. Otwarcie XLVI sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie guorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawach:
  a) zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok,
  b) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018,
 8. Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032.
 10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.
 11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami.
 12. Dyskusja nad projektem budżetu i zgłoszonymi autopoprawkami.
 13. Głosowanie poprawek do projektu budżetu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok.
 15. Składanie wniosków.
 16. Informacje, wolne wnioski i zapytania.
 17. Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ogłoszony kilka miesięcy temu z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą konkurs fotograficzny „Dobrzyń nad Wisłą w obiektywie”, który wpisany został do kalendarza obchodów „Roku Rzeki Wisły”, miał swój uroczysty finał 12 grudnia o godzinie 17.00 w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK”. W czasie imprezy wręczono nagrody dla zwycięzców – którzy wyłonieni zostali kilka dni wcześniej przez Komisję Konkursową. Nagrodami w konkursie za I miejsce był laptop, a za miejsce II i III tablety. Laureaci konkursu czyli Julia Czachorowska,która zwyciężyła w konkursie Wiktoria Stroisz(miejsce II) i Marta Żelazek (miejsce III), odebrały nagrody z rąk Burmistrza. Z kolei pozostali uczestnicy otrzymali od Burmistrza pamiątkowe dyplomy. W krótkim przemówieniu Burmistrz Jacek Waśko podziękował wszystkim trzynastu uczestnikom za udział w konkursie, wyraził swoje uznanie dla prac, które zostały nadesłane, gratulował talentu, pasji i umiejętności, które pozwoliły na powstanie tak ciekawych i promujących naszą Gminę. Jak podkreślił Burmistrz Jacek Waśko, Dobrzyń nad Wisłą ma jeszcze wiele ciekawych zakątków do odkrycia i ujęcia ich na fotografii, dlatego zapowiedział już kolejną edycję konkursu. Po gratulacjach, uściskach dłoni i pamiątkowych zdjęciach przyszedł czas na część artystyczną. Na scenie krótki występ wokalny zaprezentowała Klaudia Witzke. Następnie zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek. Specjalnie na uroczystość zorganizowano także wystawę wszystkich fotografii, które wzięły udział w konkursie fotograficznym. Obecnie zdjęcia można oglądać na piętrze Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Święty Mikołaj i w tym roku nie zapomniał o najmłodszych mieszkańcach naszej Gminy. Już z samego rana 6 grudnia wyruszył wspólnie ze Śnieżynką na spotkanie z dziećmi. Mikołaj z workiem pełnym słodyczy odwiedził szkoły i przedszkola z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Wszystkie dzieci ugościły Go bardzo serdecznie, przygotowały dla Niego wierszyki i świąteczne piosenki. Były także wspólne tańce i bożonarodzeniowe życzenia. Mikołaj w zamian obdarował wszystkich cukierkami. Dzieci zasypały także Gościa mnóstwem pytań m. in. o Jego sanie, renifery i o to gdzie mieszka. Prosiły również, aby Mikołaj przyniósł im pod choinkę wymarzone prezenty. Zacny gość wysłuchał próśb, obiecał, że wszystkie bez wyjątku spełni. Na koniec nie obyło się bez pamiątkowego zdjęcia. Mikołajki to jeden z milszych dni w roku, a wizyta Świętego Mikołaja sprawiła radość nie tylko dzieciom ale i dorosłym. Teraz wszyscy z niecierpliwością czekamy na jego wizytę 24 grudnia.