Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

 1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą otrzymała Świadectwo Ochronne wydane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na znak towarowy  NAWOJKA. Prawo ochronne na przedmiotowy znak obowiązuje od momentu złożenia wniosku czyli od 13.10. 2017 r. i jest w mocy do dnia 13 października 2027 roku.

 

SKM C25818110709370 1

SKM C25818110709371 1

SKM C25818110709380 1

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Początek okresu jesienno - zimowego nieodłącznie wiąże się w naszym klimacie z ochłodzeniem wymagającym ogrzewania mieszkań. Sezon zimowego ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych to okres zwiększonej ilości pożarów i zatruć tlenkiem węgla.

Najczęstszą przyczyną pożarów jest:

 • niedrożność przewodów kominowych,

 • wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja,

 • wady elektrycznych urządzeń grzewczych,

 • porzucenie niewygaszonych papierosów i zapałek w otoczeniu materiałów palnych.

Uwaga na czad - tlenek węgla!!!

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania Może to wynikać z braku dopływu świeżego(zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje także często  w czasie pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu.
W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.

Przestrzeganie kilku prostych zasad może uchronić nas od nieszczęścia, jakim jest zatrucie czadem.

Pamiętaj, aby*:

 • dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej, niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej, niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku,

 • uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),

 • nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,

 • przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanej osoby,

 • użytkować sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania; zgodnie z instrukcją producenta kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,

 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu, w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,

 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,

 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do ww. otworu lub kratki,

 • często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić nawet niewielkie rozszczelnienie okien,

 • rozmieścić czujki tlenku węgla w części domu, w której śpi Twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa dodatkowe czujki warto umieścić w każdym pomieszczeniu,

 • nie spalać węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,

 • nie zostawiać samochodu w garażu z włączonym silnikiem, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte,

 • nie bagatelizować takich objawów jak: duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, oszołomienie, osłabienie, przyśpieszenie czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

http://www.straz.gov.pl/data/other/ulotka2.pdf

*Informację przygotowano w oparciu o opracowanie Wydziału Informacji i Promocji KG PSP.

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

gotowa ulotka komunikat 31.10.2018 1

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

informuje, że w związku z naborami wniosków na operacje typu:

 1. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (poddziałanie 6.2)

 2. Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej (poddziałanie 5.1)

organizuje

spotkanie informacyjne/ konsultacje

dla potencjalnych Wnioskodawców tego typu operacji.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego

Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu, przy ul. Dąbrowskiego 4

w piątek 9 listopada 2018

w godz. 9.00-13.00

W trakcie spotkania pracownicy Biura Wsparcia Inwestycyjnego udzielać będą informacji dotyczących zasad przyznawania pomocy, sposobu wypełniania wniosku oraz biznesplanu, a także koniecznych załączników.

Niniejsze spotkania i konsultacje mają na celu spowodowanie złożenia jak największej ilości kompletnych i dobrze przygotowanych wniosków.

Nabór wniosków na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” rozpoczął się 15 października i trwać będzie do 13 listopada br.

Nabór wniosków na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” odbędzie się w terminie od 5 listopada do 4 grudnia br.

Zapraszamy

Pracownicy Biura Wsparcia Inwestycyjnego

Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego

ARiMR w Toruniu

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 07.11.2018 r.