Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

  1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Od dnia 1 września 2018 r. obowiązują nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2018 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 września 2018 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3.164 zł 80 gr,

  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.877 zł 40 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenia/zawieszenia emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 20 sierpnia 2018 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2018 r. (4.521 zł 08 gr.)

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 10 września 2018 roku o godz. 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich komisji.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za I półrocze 2018 roku.

                                                                                           
 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Żurawski zaprasza na 56 sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2018 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

 

Porządek obrad

       1. Otwarcie LVI sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą,
       2. Stwierdzenie quorum,
       3. Przyjęcie porządku obrad LVI sesji Rady Miejskiej,
       4. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej,
       5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym,
       6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym,
       7. Podjęcie uchwał w sprawach:
           a) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok;
           b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
               na lata 2018-2030;
           c) wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości gruntowych;
           d) przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej
               w Chalinie w Przedszkole w Chalinie;
           e) maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad
               usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
               na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;
        8. Interpretacje i zapytania radnych,
        9. Wolne wnioski i informacje,
        10. Zakończenie obrad LVI sesji Rady Miejskiej.

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

PPIS Lipno - Informacja dla gospodarstw domowych (do pobrania)