Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

 1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na podstawie Zarządzenia  Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 października 2019 r. postanawia się przeprowadzić na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą konsultacje społeczne w sprawie projektu "Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2024. Konsultacje będą trwały w terminie od 17 października 2019 r. do 31 października 2019 r.

Zarządzenie:

Ogłoszenie:

Projekt uchwały:

Projekt 'Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi":

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Początek okresu jesienno - zimowego nieodłącznie wiąże się w naszym klimacie z ochłodzeniem wymagającym ogrzewania mieszkań. Sezon zimowego ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych to okres zwiększonej ilości pożarów i zatruć tlenkiem węgla.

Najczęstszą przyczyną pożarów jest:

 • niedrożność przewodów kominowych,

 • wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja,

 • wady elektrycznych urządzeń grzewczych,

 • porzucenie niewygaszonych papierosów i zapałek w otoczeniu materiałów palnych.

Uwaga na czad - tlenek węgla!!!

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania Może to wynikać z braku dopływu świeżego(zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje także często  w czasie pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu.
W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.

Przestrzeganie kilku prostych zasad może uchronić nas od nieszczęścia, jakim jest zatrucie czadem.

Pamiętaj, aby*:

 • dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej, niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej, niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku,

 • uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),

 • nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,

 • przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanej osoby,

 • użytkować sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania; zgodnie z instrukcją producenta kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,

 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu, w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,

 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,

 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do ww. otworu lub kratki,

 • często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić nawet niewielkie rozszczelnienie okien,

 • rozmieścić czujki tlenku węgla w części domu, w której śpi Twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa dodatkowe czujki warto umieścić w każdym pomieszczeniu,

 • nie spalać węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,

 • nie zostawiać samochodu w garażu z włączonym silnikiem, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte,

 • nie bagatelizować takich objawów jak: duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, oszołomienie, osłabienie, przyśpieszenie czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

http://www.straz.gov.pl/data/other/ulotka2.pdf

*Informację przygotowano w oparciu o opracowanie Wydziału Informacji i Promocji KG PSP.

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Trwa konkurs fotograficzny dla mieszkańców "Kujawsko-Pomorskie: podoba mi się". 
Do 15 listopada można nadsyłać prace prezentujące efekty projektów zrealizowanych dzięki wsparciu w ramach naszych regionalnych programów operacyjnych. Na zwycięzców z każdej kategorii czekają 2 tysiące złotych. To już druga edycja konkursu. Nadsyłane fotografie powinny prezentować zmiany, które nastąpiły w naszym województwie dzięki realizacji projektów współfinansowanych i finansowanych w ramach dwóch regionalnych programów operacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego: na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020.
Lista projektów znajduje się na stronie internetowej promującej fundusze europejskie w województwie kujawsko-pomorskim: www.mojregion.eu<http://www.mojregion.eu/>
w zakładce - Mapa dotacji oraz w wydawnictwach naszego województwa Razem dla Regionu tutaj<http://archiwum.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23698&Itemid=738>. Każdy autor może nadesłać do konkursu jedną pracę, a może nią być pojedyncza fotografia lub fotoreportaż liczący od trzech do pięciu zdjęć. Fotografie, wykonane w dowolnej technice, muszą zostać dostarczone w formie elektronicznej (na płycie CD lub DVD).
Zdjęcia powinny być w rozdzielczości 300 dpi i wymiarze dłuższego boku nie mniejszym niż 4000 px. Uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową w wybranej kategorii: * region przyjazny środowisku i rolnictwo, * działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, * edukacja, kultura i sport, * transport i infrastruktura. Zwycięzcy otrzymają po 2 tysiące złotych. Nagrody za drugie i trzecie miejsce wyniosą odpowiednio: 1,5 tysiąca złotych i tysiąc złotych. 800 złotych otrzyma autor wyróżnionej pracy. Regulamin i dokumenty potrzebne do udziału w konkursie do pobrania poniżej: * Regulamin konkursu<https://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/2019/wiadomosci/20190401_konkurs/Regulamin.pdf>
* Karta zgłoszenia<https://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/2019/wiadomosci/20190401_konkurs/zal_1.doc> * Zgoda rodzica lub opiekuna na udział dziecka w konkursie<https://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/2019/wiadomosci/20190401_konkurs/zal_2.doc>
* Oświadczenie o prawach autorskich<https://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/2019/wiadomosci/20190401_konkurs/zal_3.doc> * Oświadczenie dot. naruszeń<https://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/2019/wiadomosci/20190401_konkurs/zal_4.doc>
* Zgoda na przetwarzanie danych osobowych<https://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/2019/wiadomosci/20190401_konkurs/zal_5.doc> * Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana prze opiekuna <https://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/2019/wiadomosci/20190401_konkurs/zal_6.doc>

Podkategorie