Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

 1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Informacja PPIS dot. SUW Chalin-pobierz

Informacja-pobierz

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informacja PPIS - pobierz

Decyzja nr 249/18- pobierz

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

plakat czyste powietrze 1

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zaproszenie na LIX Sesję Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349), zwołuję pięćdziesiątą dziewiątą w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 29 października 2018 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LIX sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

 2. Stwierdzenie quorum

 3. Przyjęcie porządku obrad LIX sesji Rady Miejskiej.

 4. Przyjęcie protokołu z LV, LVIII sesji Rady Miejskiej.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok.

 8. Interpretacje i zapytania radnych.

 9. Wolne wnioski i informacje.

 10. Zakończenie obrad LIX sesji Rady Miejskiej.