Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

 1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W roku szkolnym 2018/2019 jako pierwsi ferie rozpoczną uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Odbędą się one w dniach 14-27 stycznia 2019.
Zadbajmy, aby wszystkie dzieci spędziły czas zimowych wakacji bezpiecznie. Dzieci uwielbiają zabawy na mrozie i śniegu – ślizgawki, jazdę na sankach czy nartach, rzucanie się śnieżkami. Jako dorośli zadbajmy, aby były to zabawy bezpieczne – by odbywały się w miejscach bezpiecznych specjalnie do tego przygotowanych. Nie pozwalajmy jeździć dzieciom na łyżwach po stawach czy jeziorach.

Więcej informacji na temat tego, jak bezpiecznie spędzić wolny czas na zabawach na śniegu oraz jak uniknąć zimowych zagrożeń, można przeczytać w poradnikach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa:

Bezpieczny wypoczynek zimą:

Bezpieczeństwo na lodzie:

Jak przygotować się do zimy:

Podróż zimą samochodem:

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

          Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzyniu nad Wisłą, ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie planowanych działań w 2019r. dla podmiotów organizujących: wypoczynek dzieci i młodzieży, szkolenia profilaktyczne, rekreacje, zajęcia sportowe itp.

Wnioski wg załączonych wzorów należy składać do Pani Marzeny Niekraś pokój nr 8  lub Pani Natalii Mulczyńskiej-Gachewicz  pokój nr 6, Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1,  do dnia 9 stycznia 2019 roku (środa).

 

Uwaga: podmiot składający wniosek na 1 zadanie wypełnia WNIOSEK A,

             podmiot składający wniosek na max. 3 zadania wypełnia WNIOSEK B.

             ( wniosek B dotyczy szkół, DCSiT, DDK „ŻAK”, Biblioteki).

 

                                                                         Przewodniczący Komisji

                                                               Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                                                                               Maria Kozłowska

WNIOSEK A KOMISJA ALKOHOLOWA_2019

WNIOSEK B KOMISJA ALKOHOLOWA_2019

zasady 2019 krpa

 

 

 

 

 

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 oraz 1432), zwołuję piątą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 9 stycznia 2019 roku o godzinie 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie V sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad V sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok;
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2019-2033.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie obrad V sesji Rady Miejskiej.

Link do transmisji sesji

 

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Do pobrania:

Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi