Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W grudniu 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój
Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych
Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład
Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Do tej pory, do RDK dołączyło
ponad 3 500 000 Polaków. Przekazanie danych do RDK jest dobrowolne i 
bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć.

Głównym celem usług udostępnionych w ramach Rejestru Danych
Kontaktowych jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami. Dzięki
RDK urzędy mogą z wyprzedzeniem informować obywateli np. o kończącym
się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, ale i o
rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia (np. 500+). 
RDK FB 1200x900px
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępnia broszurę opracowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą gospodarowania wodą w rolnictwie w obliczu susz

Ministerstwo rolnictwa, we współpracy z instytutami naukowymi, przygotowało poradnik, jak chronić wodę w rolnictwie.

Wiedzę i umiejętności poprawnej uprawy gleb, doboru gatunków i odmian roślin uprawnych, prostych budowli hydrotechnicznych chcemy przekazać w sposób jak najprostszy, zrozumiały. Oczywiście, sprawy dotyczące ogromnego obszaru gospodarki rolnej, związanego z wodą i mnogość zaproponowanych przez naukę rozwiązań są niemożliwe do omówienia w krótkiej broszurze. Cieszyłbym się, gdybyście, moi koledzy rolnicy, zainteresowali się tym tematem i szukali poszerzenia wiedzy w linkach zawartych przy poszczególnych rozdziałach, czy też w innych znakomitych opracowaniach dotyczących wody w rolnictwie. Od każdego z nas zależy bardzo wiele - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Zachęcamy do zapoznania się publikacją. 

Przekazano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Gospodarowanie wodą w rolnictwie w obliczu suszy:

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZBIORNIKÓW  CIŚNIENIOWYCH  

WERSJA PDF :

 

JN1

JN2

JN3

 

JN4