Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 14 grudnia 2020 roku o godzinie 10 00 w sali konferencyjnej urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą odbędzie się posiedzenie komisji wspólnych. Tematem posiedzenia będzie:

  1. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetu Miasta i Gminy na 2021 rok.
  2. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2021 rok.
  3. Sprawy bieżące
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

W dniu 14 grudnia 2020 roku o godzinie 8 30 w sali konferencyjnej urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Przedstawienie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na rok 2021.
  2. Przygotowanie planu pracy na 2021.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zamieszczamy kilka informacji przesłanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dyżur telefoniczny ZUS: pobierz

Masz dług w ZUS. Zadzwoń do eksperta: pobierz

Na izolacji domowej można pracować zdalnie: pobierz

Przywrócenie zasiłku chorobowego o 100 proc.dla medyków: pobierz

W oczekiwaniu na tarczę branżową możesz złożyć wniosek o odroczenie płatności: pobierz

Weź udział w bezpiecznym webinarium: pobierz

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Dobrzyń nad Wisłą otrzymała dwie dotacje o łącznej wartości 1 420 000 zł. Pierwszą z nich jest dotacja w wysokości 520 tysięcy  na budowę chodnika nie przekraczającego pasa drogowego w Krojczynie w ramach inwestycji, której przedmiotem jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562- Szpetal Górny – Płock.

Druga dotacja w wysokości 900 tysięcy została przyznana na inwestycje, której przedmiotem jest poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się budowę Stacji Uzdatniania Wody w Chalinie, budowę sieci wodociągowej w Glewie oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Mokówku.

W tym miejscu warto nadmienić, że Gmina na zadanie mające na celu budowę Stacji Uzdatniana Wody w Chalinie, budowę sieci wodociągowej w Glewie oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Mokówku, uzyskała również dofinansowanie w ramach PROW w kwocie 1. 572, 820 zł - o czym pisaliśmy wcześniej:http://dobrzyn.pl/zalatw-sprawe/ogloszenia-i-komunikaty/1825-podpisanie-umow-na-dofinansowanie-inwestycji

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln do ponad 95 mln. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne.