Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

  1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Miejska Komisja Wyborcza w Dobrzyniu nad Wisłą informuje,

że pełni dyżur w dniu 20.10.2018r.

w godz. 10.00-12.00

 

 

 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

Joanna Kozłowska

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Prace na skarpie wiślanej w trakcie dalszej realizacji”

26 września 2018 roku odbył się częściowy odbiór skarpy wiślanej. Na teren inwestycji przybył inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy z ramienia wykonawcy, a także Komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w skład której weszli pracownicy Gminy. Kolejny etap zabezpieczenia skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą będzie zrobiony jeszcze w tym roku.

 

Droga Bętlewo – Kisielewo - Szpiegowo w remoncie”

W dniu 15 października 2018 roku rozpoczęto prace dla zadania remont drogi gminnej Bętlewo – Kisielewo - Szpiegowo. Koszt inwestycji to 1 300,000,00 zł. Na to zadanie gmina otrzymała 40% dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – Województwo Kujawsko – Pomorskie.

 

 

Modernizacja drogi dojazdowej w Grochowalsku na ukończeniu”

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja drogi dojazdowej w technologii bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,240 km, w obrębie geodezyjnym Grochowalsk. Inwestycja otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 43 200,00 zł ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

 

 

Budowa sieci wodociągowej w Krojczynie zmierza ku końcowi”

Realizacja inwestycji rozpoczęła się 4 czerwca 2018 r. Całość inwestycji polega na budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krojczyn Gmina Dobrzyń nad Wisłą o długości ok. 2900 mb. i miejscowości Zaduszniki Gmina Wielgie oraz budowie 6 nadziemnych hydrantów p.poż. Realizowana inwestycja częściowo znajduje się w pasie drogi wojewódzkiej – 303,80 mb., częściowo drogi powiatowej oraz na gruntach prywatnych. Budowa odcinka sieci wodociągowej ma charakter rozbudowy istniejącej infrastruktury technicznej zapewniającej dostarczenie wody do przyległych do niej budynków mieszkalnych – jednorodzinnych, a także indywidualnych odbiorców na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą w miejscowości Krojczyn.

 

 

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grochowalsku ”

Prace inwestycyjne polegające na rozbiórce starego budynku stacji uzdatniania wody, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą technologiczną oraz budowie nowego budynku stacji są w trakcie dalszej realizacji. Koszt inwestycji to 2743844,00 zł.

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kolejna inwestycja  pn. "Przebudowa drogi gminnej w Krojczynie" gotowa do realizacji z dofinansowaniem z UE

Gmina Dobrzyń nad Wisłą znalazła się na liście operacji przyjętej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Lista ta zawiera informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu  „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Dobrzyń nad Wisłą znajduje się na 24  miejscu, na 76 projektów zakwalifikowanych do dalszego etapu, z kwotą dofinansowania 442 293,00 zł dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Krojczynie”.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Załącznik do Zarządzenia nr PFZiRG.0050.86.2018

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Z dnia 15 października 2018 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z
dnia 15 października roku

Ogłasza się rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag bądź propozycji mieszkańców dotyczących projektu programu.

Termin trwania konsultacji: od 22.10.2018 r. do 05.11.2018 r.

  1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:

a) przyjmowania uwag w siedzibie urzędu;

b) przyjmowania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Uwagi będą przyjmowane:

a) bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, w godzinach jego urzędowania (7:30-15:30);

b) drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w temacie wpisując „konsultacje”.

Treść projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” jest dostępny na stronie www.dobrzyn.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Jacek Waśko

 

DO POBRANIA:

PROGRAM WSPÓŁPRACY