Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznania Nagrody im. Adama Adamandego Kochańskiego Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że werdyktem Kapituły, laureatem Nagrody w roku 2020 został Radosław Furmański (mieszkaniec Dobrzynia nad Wisłą) - od 2011 roku członek Kadry Narodowej w windsurfingu, obecnie członek Kadry Narodowej Seniorów, objęty programem olimpijskim.W 2014 zdobył tytuł Mistrza Europy Juniorów i Mistrza Świata Juniorów, a w 2016 roku Mistrza Europy w kategorii U21.

Nagroda im. Adama Adamandego Kochańskiego przyznawana jest na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z 2019 r. oraz regulaminu przyznania Nagrody, według którego: „Celem nagrody jest uhonorowanie osoby albo jednostki organizacyjnej, która swoją postawą lub działalnością szczególnie przyczyniła się do promocji dobrego imienia Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – historycznej stolicy Ziemi Dobrzyńskiej.”

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zamieszczamy kilka informacji przesłanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
PRAWIE 10,5 MLN EUR CZEKA NA ORGANIZACJE SPOŁECZNE W II KONKURSIE NA
PROJEKTY TEMATYCZNE W PROGRAMIE AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ KRAJOWY. O 
DOTACJE MOGĄ SIĘ STARAĆ M.IN. STOWARZYSZENIA, FUNDACJE, SPÓŁDZIELNIE
SOCJALNE, KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH. W KONKURSIE WSPIERANE BĘDĄ
DZIAŁANIA W TRZECH OBSZARACH: (1) ANGAŻOWANIE OBYWATELI I OBYWATELEK W 
SPRAWY PUBLICZNE I DZIAŁANIA SPOŁECZNE, (2) OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA I 
RÓWNE TRAKTOWANIE ORAZ (3) WZMOCNIENIE GRUP NARAŻONYCH NA WYKLUCZENIE.
WNIOSKI WSTĘPNE MOŻNA SKŁADAĆ DO 11 STYCZNIA. W konkursie mogą startować wszystkie organizacje społeczne, które
prowadzą lub chcą podjąć działania w ww. obszarach. Program kieruje
swoją ofertę w szczególności do organizacji mniej doświadczonych,
spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do
programów pomocowych. Mogą one próbować swoich sił w ścieżce
konkursowej na małe (do 25 tys. EUR) lub duże dotacje (do 62,5 tys. EUR).
Zespół Programu przygotuje dla wszystkich zainteresowanych szkolenia
online, poradniki i instrukcje, możliwe są także konsultacje
telefoniczne.

Organizacje, które chcą do projektu zaprosić doświadczone organizacje
m.in. z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) mogą
otrzymać na tę współpracę dodatkową kwotę dotacji. Mogą też
liczyć na naszą pomoc w szukaniu zagranicznych partnerów.

Każda organizacja ubiegająca się o środki na działania projektowe
może wystąpić o dodatkowe fundusze na rozwój organizacji: inwestycje w 
budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na
działalność, poprawę zarządzania czy komunikacji. W tym konkursie szczególnie oczekiwane są projekty wspierające kobiety
oraz osoby LGBT+ narażone na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną.
Priorytetowo traktowane będą również działania przygotowujące osoby
zagrożone wykluczeniem do prowadzenia działalności społecznej w roli
„self-adwokatów” oraz projekty, które będą sprzyjały komunikacji
osób o przeciwstawnych poglądach w ważnych społecznie sprawach.

Wszyscy zainteresowani Programem mogą wziąć udział w spotkaniu
informacyjnym online 4 grudnia o godz. 14.00. Szczegóły dotyczące
webinarium (obowiązują zapisy), a także informacje na temat konkursu
znajdują się na stronie: 

aktywniobywatele.org.pl