Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

 1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Mamy już swojego facebooka.Zapraszamy do śledzenia profilu:facebook.com/Miasto-i-Gmina-Dobrzyń-nad-Wisłą

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

A co po studiach?...

Drogi Magistrze! – ta oferta jest dla Ciebie!

Skończone studia, a w Twojej głowie brak pomysłów na kolejne kroki w celu dalszego rozwoju kariery zawodowej? Potrzebujesz pewnego startu w branży? Mamy dla Ciebie propozycję!

Jedyne czego Ci potrzeba, to entuzjazm, aby świeżo zdobytą wiedzę z zapałem wdrożyć w sektor zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Możesz być prawnikiem, fizykiem, geologiem, biologiem lub innym specjalistą. Ważne, aby dobro środowiska naturalnego leżało Ci na sercu i przyświecało podejmowanym przez Ciebie decyzjom!

Kim jesteśmy?

Jako Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska (SdS) jesteśmy oficjalnym partnerem fundatora programu stypendialnego Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) w Polsce. Program ten skupia się na corocznym wyłanianiu drogą konkursową ciekawych i innowacyjnych pomysłów opartych na szeroko pojętej ochronie środowiska. DBU gwarantuje Ci pracę nad Twoim projektem, przy konsultacji z najlepszymi specjalistami w Niemczech – to Ty ich wybierasz!

Pamiętaj! U nas Ty sam sobie piszesz scenariusz rozwoju!

Kogo szukamy?

Prawdopodobnie Ciebie!

Jeśli:

 • jesteś doktorantem, magistrem, bądź studentem ostatniego roku studiów, a dyplom magistra odbierzesz przed końcem stycznia 2018

lub:

 • uzyskałeś dyplom ukończenia studiów w ciągu ostatnich trzech lat i nie ukończyłeś jeszcze 31 roku życia

oraz

 • posiadasz stały pobyt w Polsce...

to nie czekaj na ostatnią chwilę!

Ten program z pewnością jest dla Ciebie!

Do kiedy czekamy?

16 września 2017 – to ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń.

Do tego czasu potrzebujesz:

 • Gotowy scenariusz projektu, który chcesz zrealizować w czasie swojego pobytu w Niemczech

 • Świadectwo ukończenia studiów magisterskich (skan dyplomu), bądź w przypadku kandydatów, którzy uzyskają dyplom po terminie składania aplikacji, zaświadczenie z uczelni o przewidywanym terminie ukończenia studiów/uzyskania dyplomu

 • Opinię z uczelni, np. od promotora pracy dyplomowej

 • CV

 • Potwierdzenie znajomości języka niemieckiego lub angielskiego

Co dalej?

Nie dłużej, jak miesiąc po terminie składania wniosków poinformujemy Ciebie o wyniku naszej oceny złożonych zgłoszeń. Najciekawsze projekty dostaną szansę na krótką prezentację podczas rozmowy kwalifikacyjnej 19 października 2017 roku. Przekonaj nas podczas tego spotkania (po angielsku lub niemiecku), że to właśnie Twój pomysł na staż ma potencjał, aby stworzyć nam wszystkim na Ziemi bardziej przyjazne środowisko!

Jeśli Ci się to uda, zaprosimy Cię na uroczystą Galę 25 listopada 2017 roku, podczas której nagrodę wręczy Ci pomysłodawca programu stypendialnego prof. Maciej Nowicki (były Minister Środowiska) wraz z przedstawicielami Deutsche Bundesstiftung Umwelt.

Swoją przygodę z nami rozpoczniesz 9 lutego 2018 roku 2-tygodniowym intensywnym kursem języka niemieckiego w Osnabrück.

Czekamy z niecierpliwością na Twoje zgłoszenie!

Aplikuj poprzez stronę: www.dbu.de/2584.html

Więcej informacji o SdS i programie stypendialnym na stronie: http://www.sds.org.pl

Odpowiedzi na pytania dotyczące programu mogą udzielić:

 • Manager SdS ds. Programu Stypendialnego DBU oraz stypendystka XIV edycji Anna Zięba e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: +48 780 16 14 12

 • Krajowy Koordynator Międzynarodowego Programu Stypendialnego DBU w Polsce oraz stypendysta XI edycji - dr Karol Mrozik, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2017r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

 Od 1 czerwca 2017 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3.047 zł 50 gr

 • 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.659 zł 70 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 19 maja 2017 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2017r. (4.353 zł 55 gr).

Zawieszenie (zmniejszenie) emerytury/renty rolniczej w związku z osiąganiem przychodu przez emeryta/rencistę

Osiąganie przez emeryta lub rencistę, który ma ustalone prawo do emerytury rolniczej lub okresowej emerytury rolniczej albo renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, przychodów z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego może spowodować zawieszenie rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych lub ich zmniejszenie (dot. części uzupełniającej tych świadczeń).

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w art. 34 ust.1 stanowi, iż prawo do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega zawieszeniu na zasadach określonych w art. 103-106 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie ustawa ta gwarantuje, iż zawieszeniu nie podlega część składkowa emerytury lub renty rolniczej bądź nadwyżka świadczenia emerytalno-rentowego ponad 95% emerytury podstawowej (w przypadku świadczeń przyznanych przed 1.01.1991r.) lub ponad 85% emerytury podstawowej (w przypadku rent rodzinnych).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w przypadku osiągania przychodu (np. z tytułu zatrudnienia, służby, innej pracy zarobkowej lub prowadzenia pozarolniczej działalności) przekraczającego tak zwane dopuszczalne kwoty obliczane od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kwartale 2017r. wyniosło 4.353 zł 55 gr). Przepisy dot. zawieszenia (zmniejszenia) emerytury/renty stosuje się również do emerytów/rencistów osiągających przychód z tytułu działalności wykonywanej za granicą.

Jeśli osiągane przez emeryta lub rencistę przychody nie przekraczają 70% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1.06.2017r. – 3.047 zł 50 gr), świadczenie jest nadal wypłacane w dotychczasowej wysokości. Natomiast przychody przekraczające kwotę 3.047 zł 50 gr, a nie przekraczające kwoty stanowiącej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1.06.2017r. –  5.659 zł 70 gr), powodują zmniejszenie części uzupełniającej (części wynoszącej 95% emerytury podstawowej w przypadku świadczeń przyznanych przed 1.01.1991r.  lub 85% emerytury podstawowej w przypadku rent rodzinnych) o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia ustaloną dla danego świadczenia (565,53 zł oraz  480,73 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba).

W razie osiągania przychodu przekraczającego kwotę 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1.06.2017r. –  5.659 zł 70 gr) ulega zawieszeniu część uzupełniająca (część wynosząca 95% emerytury podstawowej lub 85% emerytury podstawowej w przypadku rent rodzinnych) rolniczego świadczenia emerytalno-rentowego.

Bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Emeryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń. Dotyczy to również osób uprawnionych do częściowej emerytury rolniczej. Natomiast pozostali emeryci (pobierający tzw. emeryturę rolniczą „wcześniejszą” lub okresową emeryturę rolniczą) muszą liczyć się z zawieszeniem (zmniejszeniem) pobieranej przez nich emerytury rolniczej, w przypadku osiągania przychodu przekraczającego określone wyżej progi zarobkowe.

Natomiast na wysokość renty rodzinnej pobieranej przez uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, oraz studentów, do czasu ukończenia 26 lat, nie mają wpływu przychody w związku z wykonywaniem umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Na zawieszenie (zmniejszenie) emerytury/renty rolniczej nie mają wpływu dochody z działalności rolniczej, jednakże fakt nie zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej decyduje o zawieszeniu (ograniczeniu wysokości) części uzupełniającej emerytury/renty rolniczej.

oprac. Biuro Świadczeń Centrali KRUS, 31.05.2017r.

Pozyskano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy