Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

 1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

us

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zaprasza na spotkanie mieszkańców Dobrzynia nad Wisłą. Spotkanie odbędzie się w dniu 12.03.2019 roku (wtorek) o godzinie 17:00 w Dobrzyńskim Domu Kultury ,,ŻAK''.

bbfae39158

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), zwołuję siódmą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 4 marca 2019 roku o godzinie 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie VII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej.
 4. Podjęcia uchwał w sprawach:
 • utraty mocy niektórych uchwał,
 • określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych udzielanych osobom fizycznym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na cele mieszkaniowe.
 1. Zakończenie obrad VII sesji Rady Miejskiej.

Link do nagrania: https://youtu.be/g9Sk8xE1gjE

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 4 marca 2019 roku o godz. 14 00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.
Komisja będzie miała charakter wyjazdowy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Ocena funkcjonowania stacji uzdatniania wody w Chalinie i Grochowalsku.
 2. Sprawy bieżące.

Podkategorie