Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W Polsce jest wiele firm, które samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizują wartościowe projekty społeczne, angażując się przy tym całym sercem. Warto, aby dowiedziała się o nich cała Polska. Od 11 stycznia 2021 roku organizacje pozarządowe mogą zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do XXIV edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Kapituła nagrodzi w tym roku również firmy zaangażowane w przeciwdziałanie skutkom pandemii. Do kategorii specjalnej „Walka ze skutkami pandemii Covid-19”, mogą zgłaszać się firmy, koalicje firm i fundacje korporacyjne. Wnioski można składać od 11 stycznia do 8 lutego na stronie dobroczyncaroku.pl. Hasło tegorocznej edycji to Bohaterowie społecznego zaangażowania!

Zgłoś Bohaterów Społecznego Zaangażowania:pobierz

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Do poniedziałku,11 stycznia 2021 roku, osoby urodzone w 1953 roku i pobierające wcześniejszą emeryturę mają czas na złożenie wniosku o emeryturę powszechną na korzystnych zasadach - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Więcej informacji: pobierz

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informacja

Gmina Dobrzyń nad Wisłą informuje, że w dniach 7.01.2021r - 8.12.2021r. w godzinach 9.00-15.00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody do miejscowości Krojczyn. Za utrudnienia przepraszamy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 UWAGA Mieszkańcy : Główczyna, Wierznicy, Płomian, Wierzniczki, Mokowa, Kochonia, Mokówka, Łagiewnik oraz Kol.Chalin uległa zmianie data wywozu odpadów segregowanych (papier, szkło, oraz tworzywa sztuczne) w miesiącu styczniu z dnia 9.01.2021r. (sobota) na 7.01.2021r. (czwartek).

Główczyn, Wierznica, Płomiany, Wierzniczka, Mokowo, Kochoń , Mokówko, Łagiewniki, Kolonia Chalin