Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

  1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 W dniu 10 grudnia 2019 roku o godz. 15 00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.
Tematem posiedzenia będzie :

  1. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.
  2. Sprawy bieżące.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 10 grudnia 2019 roku o godz. 14 00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Tematem posiedzenia będzie :

  1. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.
  2. Przedstawienie i omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
  3. Sprawy bieżące.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Komunikat nr 1 1

 

,

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe
informuje, iż szkolenie/warsztaty z zakresu zasad przyznawania pomocy oraz
wypełniania dokumentacji konkursowej dla Przedsięwzięcia:
Budowa/przebudowa/remont obiektów infrastrukturalnych przyczyniających do
rewitalizacji społeczno- - gospodarczej na obszarze LGD (rewitalizacja),
odbędzie się 18 grudnia  2019 r. w Gościńcu Orbaś,  Szpiegowo 15, 
87-610 Dobrzyń n/W. Początek szkolenia/warsztatów godz. 10:00. Program szkolenie 9:45 - 10:00 Rejestracja uczestników Część I szkolenie 10:00 - 11:30 Omówienie ogólnych zasad przyznawania wsparcia. 11:30 - 12:30 Przedstawienie lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów. 12:30 - 12:45 Przerwa kawowa Część II warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej 12:45 - 14:15 Omówienie oraz praktyczne zasady wypełniania wniosku o  przyznanie pomocy wraz z załącznikami 14:15 - 14:30 Przerwa kawowa 14:30 - 16:00 Omówienie oraz praktyczne zasady wypełniania wniosku 16:00 - Podsumowanie, dyskusja , zakończenie szkolenia/warsztatów.

Podkategorie