Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

  1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

                                                                       OBWIESZCZENIE

                                      BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

                                                                z dnia 14 listopada 2017 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, wykonując uchwałę Nr XLIV/224/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Płomiany w celu wyborów sołtysa                                                         

                                                                       zawiadamia,

że zebranie Wyborcze, dla dokonania wyborów sołtysa, odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 roku w Strażnicy OSP w Płomianach, o godzinie 17:30.

W przypadku braku wymaganej dla ważności wyborów obecności co najmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa Płomiany uprawnionych do głosowania, drugi termin Zebrania Wyborczego w dniu 22 listopada 2017 roku, wyznacza się na godzinę 18:00.

 

                                                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy                                                                                                 

                                                                                                                     mgr Jacek Waśko

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Tradycyjnie w dniu 11 listopada w Dobrzyniu nad Wisłą z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Jacka Waśko obchodzono uroczyście 99 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna