Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

logo zwrot akcyzy

 

Rolnicy z terenu Gminy Dobrzyń nad Wisłą mogą od 01.02.2021 r. do 01.03.2021 r.  składać wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – pok. 30.

Do wniosku należy załączyć:

Wzór wniosku akcyza 2021

Zestawienie faktur

Załącznik nr 2

Klauzula rodo

Więcej informacji:https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Poniżej zamieszczamy informacje przesłane przez ZUS.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informacja dot. azbestu. (pobierz)

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W Polsce jest wiele firm, które samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizują wartościowe projekty społeczne, angażując się przy tym całym sercem. Warto, aby dowiedziała się o nich cała Polska. Od 11 stycznia 2021 roku organizacje pozarządowe mogą zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do XXIV edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Kapituła nagrodzi w tym roku również firmy zaangażowane w przeciwdziałanie skutkom pandemii. Do kategorii specjalnej „Walka ze skutkami pandemii Covid-19”, mogą zgłaszać się firmy, koalicje firm i fundacje korporacyjne. Wnioski można składać od 11 stycznia do 8 lutego na stronie dobroczyncaroku.pl. Hasło tegorocznej edycji to Bohaterowie społecznego zaangażowania!

Zgłoś Bohaterów Społecznego Zaangażowania:pobierz