Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

 1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zgodnie z zarządzeniem nr OiSO.0050.8.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń  nad  Wisłą z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia zmian do „Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2022”, w  terminie od 9.02.2018 r. do 16.02.2018 r. trwały przedmiotowe konsultacje.

W ramach konsultacji istniała możliwość zapoznania się z konsultowanym dokumentem, który był dostępny:

 1. Na stronie internetowej www.dobrzyn.pl

 2. W Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

Uwagi do projektu dokumentu można było przekazać za pomocą formularza ankiety konsultacyjnej:

 • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 • przekazując do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, w godzinach jego urzędowania (7:30 – 15:30);

 • wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą.

Celem konsultacji było uzyskanie opinii/uwag mieszkańców odnoszących się do wprowadzonych zmian.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi, zatem dokument zostaje oddany pod obrady Rady Miejskiej, celem jego uchwalenia.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z racji przekazania przez Urząd Miasta i Gminy materiałów promocyjnych na Międzynarodowe Targi "Grune Woche"w Berlinie, na ręce Burmistrza Jacka Waśko wpłynęły podziękowania od Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dariusza Kurzawy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przewodniczący Rady Miejskiej na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875, 2232), zwołuje czterdziestą ósmą w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 5 marca 2018 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

 2. Złożenie ślubowania przez radnego, który uzyskał mandat w czasie trwania kadencji.

 3. Stwierdzenie guorum.

 4. Przyjęcie porządku obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

 5. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

 6. Odpowiedzi na wnioski złożone na XLVII Sesji Rady Miejskiej.

 7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 8. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.

 9. Sprawozdanie z realizacji za rok 2017 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobrzyń nad Wisłą.

 10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Wspierania Rodziny w 2017 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w Gminie Dobrzyń nad Wisłą.

 11. Podjęcie uchwały w sprawach:

 1. zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok,

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2018-2030,

 3. dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za pomocą innego instrumentu płatniczego,

 4. wydzierżawienia na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 779/1 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą,

 5. Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2022.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Wolne wnioski i informacje.

 3. Zakończenie obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej.

Podkategorie