Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

  1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Plakat na koncert na tarasie 1

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Rolnicy z terenu Gminy Dobrzyń nad Wisłą mogą od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r.  składać wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – pok. 30.

Wnioski do pobrania poniżej.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Zestawienie faktur

Procedura zwrotu 2018r

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Droga Płomiany – Zbyszewo w remoncie”

Rozpoczęto przebudowę drogi gminnej Płomiany – Zbyszewo. Z uwagi na wzrastające natężenie ruchu lokalnego do już istniejących zasiedlonych nieruchomości, a także w celu podniesienia parametrów technicznych i użytkowych istniejącej drogi wystąpiła konieczność wykonania przebudowy jej nawierzchni z wylaniem nowego asfaltu, budowy chodników i zjazdów zlokalizowanych w centrum wsi, poprawiających bezpieczeństwo poruszających się pieszych i rowerzystów.     W chwili obecnej prace trwają.

 

 

Remont ulicy Stodólnej w Dobrzyniu nad Wisłą zakończony”

W dniu 5 lipca 2018 r. odbył się odbiór techniczny robót drogowych. Na teren inwestycji przybył inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy z ramienia wykonawcy, a także Komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w skład której weszli pracownicy Gminy. Zakres robót, który był przedmiotem odbioru obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej.

 

 

Prace na skarpie wiślanej w trakcie dalszej realizacji”

Obecnie utworzono drogi technologiczne niezbędne jako dostęp do wykonania odwiertów pod mikropale i zwieńczenie

oczepem betonowym.

 

 

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Pliki do pobrania:

1.Ogłoszenie konkursu

2. Zarządzenie

3. Regulamin konkursu

4. Karta zgłoszeniowa

5. Karta oceny