Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

  1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 24 kwietnia 2019 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego.

Tematem posiedzenia będzie :

  1. Przedstawienie sprawozdania z realizacji uchwały nr XLVI/237/2017 Rady Miejskiej z dnia 2018 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
  2. Przedstawienie sprawozdania z wydatków środków budżetowych i ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018.
  3. Przedstawienie rekomendacji powstałych na bazie danych zawartych w ocenie zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
  4. Sprawy bieżące.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 23 kwietnia 2019 roku o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich komisji.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Ocena funkcjonowania stacji uzdatniania wody w Dobrzyniu nad Wisłą.
  2. Ocena stanu i funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą.
  3. Sprawy bieżące.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

EKODPOATY

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 W dniu 3 kwietnia 2019 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji  Rewizyjnej.

Tematem posiedzenia będzie :

Kontrola wydatków przeznaczonych z budżetu gminy na jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w 2018 roku.

Podkategorie