Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Od poniedziałku tj. 17.07 w Dobrzyniu nad Wisłą rusza kilka ważnych inwestycji.

Najważniejszą i najbardziej istotną z punku widzenia mieszkańców miasta jest inwestycja dotycząca wzmocnienia i zabezpieczenia Skarpy Wiślanej, która osuwa się do Wisły w bardzo szybkim tempie i zagraża stabilności terenu nabrzeża. Na realizację tego przedsięwzięcia uzyskano dotację celową ze środków MSWiA w kwocie 5 milionów złotych.Nie mniej ważną dla mieszkańców naszego miasta jest także budowa ulicy Licealnej, na której wykonana zostanie nowa podbudowa z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego i warstwy ścieralnej bitumicznej. Nastąpi także regulacja wysokościowa kratek ściekowych i studzienek. Przekazanie placu budowy odbyło się już 11 lipca, a planowany termin zakończenia prac przewidziano na 31 sierpnia. Koszt tego przedsięwzięcia wynosi 413 950,05 złotych. Inwestycja ta jest współfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych". Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu wynosi 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo nasza Gmina jest wnioskodawcą projektu pod nazwą "Kujawsko- Pomorscy Liderzy e Administarcji, a partnerami projektu jest 13 gmin i firma Certes Sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie. Uchwała o przystąpieniu do projektu będzie procedowana w dniu 17.07.2017r na sesji Rady Gminy o godzinie 10.00. Przedmiotem projektu jest wdrożenie rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej: podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.To nie jedyne inwestycje które planowane są w naszej Gminie w najbliższym czasie. Poniżej zamieszczamy aktualne zdjęcia stanu nawierzchni ulicy Licealnej oraz Skarpy Wiślanej, które potwierdzają konieczność przeprowadzenia tych inwestycji.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna