Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

 1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 10 grudnia 2019 roku o godz. 1600 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego
Tematem posiedzenia będzie :

 1. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.
 2. Sprawy bieżące.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 10 grudnia 2019 roku o godz. 1530 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Tematem posiedzenia będzie :

 1. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.
 2. Sprawy bieżące.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 W dniu 10 grudnia 2019 roku o godz. 15 00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.
Tematem posiedzenia będzie :

 1. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.
 2. Sprawy bieżące.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 10 grudnia 2019 roku o godz. 14 00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Tematem posiedzenia będzie :

 1. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.
 2. Przedstawienie i omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 3. Sprawy bieżące.

Podkategorie