Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W lipcu br. zostały podpisane umowy z wyłonionymi w drodze przetargu wykonawcami na realizację projektu pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą” zarówno w części dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków jak i  budowy stacji uzdatniania wody. Następnie zostały przekazane place budowy. Obecnie ruszyły prace jednej z najbardziej wyczekiwanych, najważniejszych i zarazem najdroższych inwestycji ostatnich kilku lat. Całość przedsięwzięcia to koszt ponad 11 milionów złotych, przy dofinansowaniu ze środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 4 739 366,48 zł.