Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

WAŻNA INFORMACJA

DLA WSZYSTKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH
ODWOŁANIE KOMUNIKATU OSTRZEGAWCZEGO

 

WODA JEST ZDATNA DO SPOŻYCIA


Gmina Dobrzyń nad Wisłą informuje, że woda do spożycia w rejonie SUW Grochowalsk może być używana bez ograniczeń (podstawa Informacja PPIS z dnia 18.06.2021r. Znak sprawy: N.HK.9020.1.08.6.2021).

 

 

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy 
                                                     Dobrzyń nad Wisłą

 

                                

Informacja : woda zdatna do spożycia

Informacja PPIS w Lipnie z dnia 18.06.2021r.

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą - Gminny Komisarz Spisowy w Dobrzyniu nad Wisłą ogłasza otwarty i konkurencyjny uzupełniający nabór na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r.

 • Ogłoszenie o naborze - pobierz
 • Formularz zgłoszeniowy - pobierz
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) - pobierzPlakat NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA RACHMISTRZA SPISOWEGO NSP2021 wersja1 1
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Upał

Stopień: 2
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 20°C.
Ważne: Od: 2021-06-18 12:00  Do: 2021-06-21 20:00
Synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Woźniak
Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
Uwagi: Ostrzeżenie może być kontynuowane. Temperatura maksymalna 20.06 lokalnie do 29°C

 

BEZPIECZNE ZACHOWANIA

 • unikaj wychodzenia na zewnątrz w najgorętszej porze dnia (między 10:00 a 17:00),
 • unikaj nadmiernego nasłonecznienia, opalania, używaj kremów ochronnych,
 • chroń dzieci przed nadmiernym przegrzaniem, nasłonecznieniem i odwodnieniem,
 • w upalne dni nie zostawiaj w samochodzie dzieci, zwierząt, materiałów łatwopalnych,
 • jeśli musisz przebywać na zewnątrz noś przewiewne ubranie, zakrywające możliwie największa powierzchnię skóry, nakrycie głowy, przewiewne obuwie, okulary słoneczne,
 • pij regularnie duże ilości płynów, unikając napojów zawierających cukier lub alkohol, spożywaj lekkie posiłki, zwracając uwagę na ich świeżość (zwłaszcza nabiału, lodów mrożonek),
 • unikaj forsownego wysiłku fizycznego,
 • korzystaj z chłodnych (temperatura pokojowa) pryszniców i kąpieli; pamiętaj że zimny prysznic po przebywaniu w upale może spowodować szok termiczny,
 • unikaj dużych różnic temperatur między klimatyzowanymi pomieszczeniami i autami, a temperaturą panującą na zewnątrz,
 • utrzymuj chłód w pomieszczeniach: w ciągu dnia zamykaj i zasłaniaj okna po stronie nasłonecznionej, otwieraj okna, gdy temperatura jest niższa; zamykaj drzwi i okna
  w pomieszczeniach klimatyzowanych,
 • przebywaj w najchłodniejszym pomieszczeniu mieszkania, szczególnie nocą,
 • dbaj o zwierzęta: zabezpiecz je przed bezpośrednim nasłonecznieniem, zapewnij nieograniczony dostęp do wody pitnej, wietrz pomieszczenia w których przebywają,
 • obserwuj reakcje swojego organizmu podczas upałów – w przypadku złego samopoczucia zwróć się o pomoc do lekarza.

Upały są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci i  osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę, nadciśnienie i mających problemy z sercem.

TELEFONY ALARMOWE W RAZIE NIEBEZPIECZEŃSTWA

 • 112 – numer alarmowy

 

RCB BEZP UPALY 1

 

RCB BEZP WODA POPR

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

                                                         

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), zwołuję trzydziestą trzecią w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 roku o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1

 1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie raportu o stanie Miasta i Gminy.
 8. Debata nad raportem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wotum zaufania.
 10. Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy za rok 2020.
  1) zapoznanie się z opinią RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy;
  2) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą wystosowanym do RIO w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;
  3) zapoznanie się z opinią o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą wystosowanym do RIO w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z rok 2020;
  4) dyskusja nad sprawozdaniem.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2020 rok;
  2) absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2020 rok;
  3) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2021 rok;
  4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2021-2038;
  5) wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
  6) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą na dofinansowanie kosztów inwestycji wspólnot mieszkaniowych w zakresie budowy oczyszczalni ścieków.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej.