Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 Dobrzyń nad Wisłą, dnia 12.05.2021r.

O G Ł O S Z E N I E
AZBEST 2021

Niniejszym informuje mieszkańców, że Gmina Dobrzyń nad Wisłą pozyskała na lata 2021/2023 dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i utylizację wyrobów azbestowych na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Kwota dofinansowania przedsięwzięć może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych. Gmina zastrzega sobie możliwości zmiany wysokości dofinansowania, jeśli wystąpią zmiany finansowania ze strony WFOŚiGW w Toruniu. W sytuacji zmniejszenia dofinansowania przez WFOŚiGW w Toruniu różnica zostanie pokryta przez wnioskodawców.

Z uwagi na określoną kwotę dofinansowania przez WFOŚiGW w Toruniu dla gminy Dobrzyń nad Wisłą „ Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest”, w sytuacji jej przekroczenia decydować będzie data wpływu wniosku do tutejszego urzędu.

W związku z powyższym osoby zainteresowane proszone są o pobranie wniosku w punkcie informacyjnym urzędu lub ze strony internetowej www.bip.dobrzyn.pl. Wypełniony wniosek wraz z wymagalnymi załącznikami należy złożyć do dnia 21 maja 2021 r. w biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą ul. Szkolna 1.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Azbest 2021

Wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc

Zgoda i klauzula RODO