Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Realizacja zadania pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Dobrzyńskiego Domu Kultury „ŻAK” została zakończona. Dzięki kompleksowemu remontowi budynek zyskał nie tylko nowy, atrakcyjny wygląd, ale stał się również nowoczesnym obiektem, w którym z powodzeniem odbywać się będzie wiele różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, warsztatów i zajęć edukacyjnych.

Prace, na które przetarg wygrał Zakład Blacharsko-Dekarski Marek Piersa z Lipna rozpoczęły się w lipcu 2021roku i prowadzone były zarówno wewnątrz jak i  na  zewnątrz budynku. Do najważniejszych z nich zaliczyć można rozbudowę obiektu, polegającą na powiększeniu sali widowiskowej poprzez zabudowę tarasu, zmiany funkcjonalno-użytkowe istniejącego zaplecza poprzez drobne prace wyburzeniowe oraz wykonanie strefy sanitarnej. Budynek również docieplono i uzupełniono go o  dostępność dla osób niepełnosprawnych, montując specjalną platformę pionową (podnośnik). Przeprowadzono również prace wykończeniowe w budynku, zainstalowano mechaniczną wentylację, a także dokonano montażu nowej instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych. Inwestycja możliwa była dzięki dofinansowaniu, które Gmina Dobrzyń nad Wisłą uzyskała  w  ramach działania  6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na  lata 2014-2020 w wysokości 93,16 % kosztów kwalifikowalnych.

Całkowita wartość zadania wyniosła 889 190,00 zł, z czego dofinansowanie z funduszy unijnych  to kwota - 739 457,31 zł, co stanowi 83,16 %, a z budżetu państwa - 149 732,69 zł, co stanowi 10%.

Głównym celem projektu było utworzenie zmodernizowanej i doposażonej infrastruktury przeznaczonej na cele wzrostu aktywności społecznej i zawodowej oraz ożywienia społecznego.