Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 25 marca 2022 roku o godz. 9 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego. Tematem posiedzenia będzie:

  1. Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście i gminie.
  2. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2021 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych w realizacją zadań w gminie Dobrzyń nad Wisłą.
  3. Przedstawienie sprawozdania z wydatków środków budżetowych i ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2021
  4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji uchwały XXVII/130/2020 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
  5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2021 rok w Gminie Dobrzyń nad Wisłą.
  6. Sprawy bieżące.