Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Obywatele Ukrainy, którzy z powodu wojny przebywają w Polsce i spełniają kilka dodatkowych warunków, mogą się starać o przyznanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 złotych. Jakie kryteria należy spełniać? Gdzie złożyć wniosek? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Kto może otrzymać świadczenie?

Z 300 złotych “na start” może skorzystać: 

 • obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

 • obywatel Ukrainy, który posiada Kartę Polaka i przybył do Polski z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych,

 • małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

 • dzieci obywateli Ukrainy.

Dodatkowo obywatel Ukrainy starający się o przyznanie świadczenia, musi spełniać następujące wymagania: 

 • przebywa w Polsce legalnie, od 24 lutego 2022 roku,

 • posiada numer PESEL 

Ile wynosi świadczenie?

Jednorazowe świadczenie wynosi 300 złotych na osobę

Na co można przeznaczyć jednorazowe świadczenie?

Według specustawy, która reguluje przyznawanie świadczenia, pomoc finansowa w wysokości 300 złotych ma zostać przeznaczona na utrzymanie. W ramach świadczenia można zatem zakupić:

 • żywność,

 • odzież,

 • obuwie,

 • środki higieny osobistej,

oraz uiścić opłaty mieszkaniowe.

Uwaga! Obywatele Ukrainy, którzy otrzymają świadczenie, nie muszą w żaden sposób dokumentować swoich wydatków. Nie mają obowiązku przechowywania paragonów ani faktur.


Wniosek o jednorazowe świadczenie dla Ukraińca

Wymagane dokumenty

Aby starać się o przyznanie świadczenia, należy przygotować, a następnie złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy - dostępny bezpośrednio w miejscu składania dokumentów, bądź do pobrania ze strony: www.mgops.dobrzyn.pl

 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy np. paszport - do wglądu,

 • urzędowe potwierdzenie nadania numeru PESEL,

Jakie informacje zawiera wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy?

Specustawa regulująca pomoc obywatelom Ukrainy dokładnie określa, jakie informacje powinien zawierać wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia. Należą do nich:

 1. imię (imiona)

 2. nazwisko;

 3. data urodzenia;

 4. obywatelstwo;

 5. płeć;

 6. rodzaj, seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;

 7. informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 8. numer PESEL;

 9. adres pobytu;

 10. dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile obywatel Ukrainy je posiada;

 11. numer rachunku bankowego wnioskodawcy, na który zostanie przekazana kwota jednorazowego świadczenia pieniężnego

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek w tej sprawie może złożyć osoba starająca się o świadczenie lub w przypadku osób niepełnoletnich -  jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Gdzie złożyć wniosek w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą?

Wnioski w tej sprawie przyjmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą.

Ile czeka się na wypłatę świadczenia w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą?

Niestety nie wyznaczono konkretnego terminu wypłaty świadczenia. Wszystko zależy od sprawności działania instytucji przyjmującej wnioski.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Wzór wniosku:pobierz
 • Klauzula informacyjna:pobierz
 • Klauzula informacyjna w języku ukraińskim:pobierz