Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ), zwołuję czterdziestą trzecią w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2022 roku o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

  1. Otwarcie XLIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
  2. Stwierdzenie quorum.                                                                                                                       
  3. Przyjęcie porządku obrad XLIII sesji Rady Miejskiej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2022 rok
  5. Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Miejskiej.