Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Remont ulicy 1 Maja dobiega końca. Obecnie remont ulicy jest na etapie odbioru technicznego robót drogowych.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W dniu 25 września 2017 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Przedstawienie materiałów dotyczących analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz ocena aktualności studium i planów miejscowych.
  2. Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za I półrocze 2017 roku.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Jacka Waśko ustanowiono nagrodę pod nazwą „Statuetka Nawojki”, która przyznawana będzie corocznie za zasługi na rzecz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. „Nawojkę” z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą otrzymają osoby, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Aktywność laureata powinna obejmować co najmniej jeden z następujących obszarów:-kultury i sztuki,oświaty i nauki, biznesu i przedsiębiorczości , sportu i turystyki czy działalności społecznej. W związku z tym prosimy o zgłaszanie kandydatur do Statuetki Nawojki, na zamieszczonym poniżej formularzu. Kandydatury mogą być zgłaszane przez osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe, do dnia 16 października.

Regulamin konkursu:

Formularz zgłoszeniowy: