Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu zaprasza w dniach 11-15 sierpnia do swoich placówek na "Tydzień Przedsiębiorcy". Pracownicy udzielać będą informacji z zakresu "e-Składka - proste płatności z ZUS". Zainteresowani będą mogli dowiedzieć się wszelkich informacji związanych z nowym sposobem opłacania składek, prowadzenia działalności gospodarczej i skorzystania z licznych szkoleń oraz dyżurów eksperckich.

Więcej szczegółów pod linkiem:

http://www.zus.pl/firmy/pozostale/tydzien-przedsiebiorcy
http://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/e-skladka

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informujemy, że Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze planują zorganizować II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" przeznaczonym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Więcej szczegółów: www.wybieramwybory.pl

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą przypomina przedsiębiorcom posiadającym ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 30 września 2017 r. upływa termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z wymienionych zezwoleń w roku 2017 r.

Niedopełnienie obowiązku dokonania przedmiotowej opłaty spowoduje wygaśnięcie zezwolenia z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od tego dnia nie wniesie raty opłaty powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z wymienionej przyczyny, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu.

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą lub wnieść na rachunek Urzędu nr 97 9550 0003 2006 0040 0477 0003 KDBS O/Dobrzyń nad Wisłą.