Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 13 sierpnia 2017 r. podczas Dożynek Gminno – Parafialnych w Dobrzyniu nad Wisłą odbyło się uroczyste wręczenie nagród za udział w konkursie „ Najładniejsza posesja i balkon 2017 r.”

Nagrody główne za trzy pierwsze miejsca w kategoriach:

 

Najładniejsza posesja wiejska” otrzymali:

 

I miejsce – Anna i Roman Błaszkiewicz z Krojczyna

II miejsce – Mirosława i Tomasz Tomanek z Kisielewa

III miejsce – Grażyna i Zbigniew Kowalscy z Kamienicy

 

Najładniejsza posesja miejska” otrzymali:

 

I miejsce – Eleonora Petlik z Dobrzynia nad Wisłą

II miejsce – Agnieszka i Zbigniew Barscy z Dobrzynia nad Wisłą

III miejsce – Maria Wyszyńska z Dobrzynia nad Wisłą

 

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali od Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą dyplomy oraz nagrody za udział w konkursie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

HARMONOGRAM

ZEBRAŃ WIEJSKICH, PODZIAŁ FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W III KWARTALE 2017 ROKU

Lp.

Sołectwo

Data

Godz.

Lokal

Obsługa Kierownictwa Urzędu MiG

Obsługa

pracowników

1.

Dyblin

23.08.

2017

17.00

budynek Szkoły Podstawowej

1. Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Paweł Szymański

2.

Stróżewo

23.08.

2017

18.30

u Sołtysa

1. Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Paweł Szymański

3.

Kamienica

24.08.

2017

16.30

Świetlica wiejska Kamienica

1. Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Grażyna Kiemblowska

4.

Lenie Wielkie

24.08.

2017

18.00

Świetlica wiejska Kamienica

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Grażyna Kiemblowska

5.

Główczyn

29.08.

2017

17.00

Strażnica OSP Główczyn

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Paweł Szymański

6.

Grochowalsk

29.08.

2017

18.30

Strażnica OSP Grochowalsk

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Cieślak

Marek

7.

Kochoń

30.08.

2017

16.30

Strażnica OSP Mokowo

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Andrzej Stępczyński

8.

Mokowo

30.08.

2017

18.00

Strażnica OSP Mokowo

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Andrzej Stępczyński

9.

Tulibowo

31.08.

2017

17.00

Strażnica OSP Grochowalsk

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Marek Cieślak

10.

Glewo

31.08.

2017

18.30

Świetlica wiejska Glewo

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Marta

Raśkiewicz

11.

Wierznica

05.09.

2017

16.00

u Sołtysa

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Jacek Nowakowski

12.

Chalin

05.09.

2017

18.00

Strażnica OSP Chalin

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Roman Składanowski

13.

Ruszkowo

06.09.

2017

16.30

Świetlica wiejska Kamienica

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Anna Raszkiewicz

14.

Michałkowo

06.09.

2017

18.00

Świetlica wiejska Kamienica

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Anna Raszkiewicz

15.

Krępa

11.09.

2017

17.00

u Sołtysa

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Marek Cieślak

16.

Szpiegowo

11.09.

2017

19.00

Sala

u Pani Róży Orbaczewskiej

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Marta Raśkiewicz

17.

Strachoń

12.09.

2017

17.00

u Sołtysa

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Jacek Nowakowski

18.

Plomiany

12.09.

2017

18.30

Strażnica OSP Płomiany

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Jacek Nowakowski

19.

Mokówko

25.09.

2017

18.30

Świetlica wiejska w Mokówku

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Andrzej Stępczyński

20.

Kolonia Chalin

25.09.

2017

17.00

Świetlica wiejska w Mokówku

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Roman Składanowski

21.

Zbyszewo

26.09.

2017

17.00

Świetlica w Zbyszewie

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Magdalena Sujka

22.

Bachorzewo

26.09.

2017

18.30

Świetlica RSP Bachorzewo

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Magdalena Sujka

23.

Kisielewo

27.09.

2017

16.00

Świetlica w Kisielewie

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Marta

Raśkiewicz

24.

Krojczyn

27.09.

2017

18.00

Strażnica OSP Krojczyn

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Marek Cieślak

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 07-08-2017 r.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że w dniu 14 sierpnia (tj. poniedziałek) Urząd Miasta i Gminy będzie nieczynny.